AKTIVITETER  |  ACTIVITIES

AKTIVITETER | ACTIVITIES

An overview of public events, excursions, talks and other adventures

SVENSKA –

2019 – 18 maj – Holmstedt + Lobell
Relationella monument och vikten av att vara daggmask

Jordmarknaden, del av Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden, Akt I: Jord, Scen: III, kuraterat av Mossutställningar, Stockholm.

Jordmarknaden samlade konstnärer, forskare, aktivister, bönder, arkitekter och många andra att kring 25 bord erbjuda samtal och aktiviteter. Janna Holmstedt och Malin Lobell bjöd in till samtal om jord som en zon för samarbete mellan arterna, myllans rättigheter och föreslog ett maskmonument i Kungsträdgården. På stora scenen berättade Lobell om Vikten av att vara daggmask [YouTube] och Holmstedt spred ett relationellt monument bestående av frön med en mångtusenårig historia.
Malin Lobell
ENGLISH –

2019 – 18 May – Holmstedt + Lobell
Relationella monument och konsten att vara daggmask

The Earth Market, part of Artistic Undressings of Norra Djurgårdsstaden, Act I: Earth, Scene: III, curated by Mossutställningar, Stockholm, Sweden.

The Earth Market brought together artists, researchers, activists, farmers, architects and many others. Conversations and activities connected to soil took place around 25 tables outdoors. Janna Holmstedt and Malin Lobell’s conversations revolved around soil as a multispecies activity zone, soil’s rights, and a speculative proposal for a worm monument in the nearby Royal Garden, Kungsträdgården. On the main stage, Lobell talked about the The Importance of Being Earth Worm [YouTube] and Holmstedt disseminated a relational monument through sharing seeds with an intriguing history spanning thousands of years.
Janna Holmstedt
Malin Lobell, combining her skills as