Jordfesten, Malmö och Lund, 9-11 april, 2021

Jordfesten, Malmö och Lund, 9-11 april, 2021

Nu hyllar vi myllan och stadens jordskötare. Under två dagar besökte vi stadsodlare, lägenhetsbönder, kolonister, samodlare och andra jordskötare runtom i staden för att prata levande jordar och hållbara relationer. Jordfesten är del av konstverket Fyra Systrar för Plantroposcen, som […]