ARBETE
Fyra systrar för Plantroposcen

Fyra systrar för Plantroposcen

Fyra systrar för Plantroposcen är ett konstverk som växer fram i flera delar under vår, sommar och höst i samarbete med många olika slags jordarbetare. Det är en kollektiv konst- och odlingsprocess initierad av (P)Art of the Biomass, om människans ansträngda men obrytbara band till naturen.

Frön ljudbadar i en ljud- och filminstallation i väntan på utplantering (filmfotograf: Lars Siltberg). Odlingsplatsen på borggården förbereddes under april och invigdes i och med Jordfesten 9-11 april. Huset i installationen kommer i maj att flytta ut på borgården. Foto: Janna Holmstedt.

Verket började i utställningen Sustainable Societies for the Future i februari på Malmö konstmuseum, med en ljudinstallation där frön har ljudbadat i väntan på att planteras ut. Installationen utgick från en gåva, en handfull majskorn, och insikten att dessa har vandrat från hand till jord och till hand i tusentals år. Fröna har sitt ursprung i en gåvoekonomi där jord, människa och växter är intimt förbundna och stödjer varandra. Ljud runt 200 Hz har visat sig hjälpa majsfrön att gro och en högtalare förstärker dessa frekvenser speciellt för dem.

Under våren skapades odlingsplatsen på borggården och majsen växer nu här tillsammans med sina systrar i en klassisk samplantering kallad Tre systrar. De tre systrarna hjälper varandra genom att ge stöd, skydd, bevara fukt och dela näring. Här blir människan en viktig fjärde syster som stödjer och hjälper de övriga. I den stora odlingsbädden ryms andra stödjande syskon och fler samplanteringstekniker och relationer lyfts fram med inspiration från agroforestry – ett mångfunktionellt system som genom att efterlikna naturen erbjuder resilienta och hållbara sätt att odla mat, främja den biologiska mångfalden och lagra in kol i marken.

Verket utgår från årstiderna och de resurser som finns tillgängliga under säsongen. Bäddarna har till exempel flätats av pil under den period då staden beskar träd. Stadsodlare i Malmö och Lund var med och invigde odlingsplatsen under Jordfesten i april genom att donera jordmynt som bidrog till att skapa ett näringsrikt topplager av levande jord. Under Plantans skola i maj planterades de sista växterna och fröna ut och i juni tillverkas sittplatser av återvunnet material. Huset där majsfröna en gång ljudbadade kommer flyttas ut och fungera som ett minigalleri där verkets alla delar binds samman.

Verket ackompanjeras av workshops, publika händelser, sommarkollo och skolaktiviteter. Allt detta kan du kan läsa mer om i väggtidningen BLADET som kommer ut i fem nummer: Gåvan, Jordfesten, Plantans skola, Skördefest och Andhämtning. Skördefesten och Andhämtningen avslutar alltså denna årslånga process genom att frön återigen kan samlas och ges vidare till allt fler människosystrar.

Odlingen fungerar som ett nav och en scen, en Plantroposcen, där vi försöker undersöka och föreställa oss hur relationen mellan människor, växter och jordens myllrande liv skulle kunna vara annorlunda. Vad kan vi lära av växterna, som ger oss luften vi andas och maten vi äter? Hur kan vi samarbeta med mikrobiom, maskar och plantor för att förändra vårt människocentrerade tänkande och bli den fjärde systern?

Välkomna till Plantroposcen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *