OM OSS  |  ABOUT

OM OSS | ABOUT

SVENSKA –
(P)Art of the Biomass är ett konst- och forskningskollektiv startat av Janna Holmstedt och Malin Lobell som drivs tillsammans med Karin Wegsjö. Vi undersöker människans relation till den övriga biomassan och prövar nya sätt att lära, leva, lyssna och se komplexa relationer i det som har kommit att kallas Antropocen. Genom tvärdisciplinära projekt, deltagarbaserade processer och konstnärliga interventioner låter vi tanke bli till handling och handling inspirera tankar.

Vi har medverkat i utställningar och seminarier på Malmö konstmuseum, Accelerator konsthall och Mossutställningar i Stockholm, föreläst på universitet och hållt workshops. I samarbete med konstorganisationer, forskare och enskilda eldsjälar skapar vi utställningar, bjuder in till undersökande lab och andra aktiviteter.

Pågående arbeten inkluderar Fyra systrar för Plantroposcen, Havskolonier och Gipsön.
Malin Lobell
Malin Lobell är konstnär och trädgårdsmästare som i flera år arbetat under temat ”Vad och vem ryms i en medborgarträdgård?” om växters politiska roll, matproduktion, mänskliga och mer-än-mänskliga relationer. Hon har lång erfarenhet av att initiera och driva tillsammansodlingar, samt kreativa samarbeten med forskare, skolor och kommuner.

Janna Holmstedt är konstnär, del av den internationella forskargruppen The Posthumanities Hub och forskare vid Statens Historiska Museer. Hon använder installationer, iscensatta situationer och bjuder in till vandringar, händelser och deltagarbaserade processer för att väva berättelser och lyfta fram relationer mellan ting, platser och varelser som ofta förpassats till bakgrunden.

Karin Wegsjö är filmare, regissör med lång erfarenhet både inom film och teater.  Hennes filmer och föreställningar omfamnar existentiella frågor, synar kritiska samhällsförändringar och ställer frågor om frihet, AI, jord och hur relationen mellan människor och det mer än mänskliga kan se ut. Just nu är hon i postproduktionen av en långfilmsdokumentär inspelad i Kina.
KONTAKT

Janna Holmstedt
Epost: mail[at]jannaholmstedt.com
Web: www.jannaholmstedt.com

Malin Lobell
Epost: info@malinlobell.se
Web: www.malinlobell.se

Karin Wegsjö
Epost: karin@wegsjo.se
Web: www.wegsjo.se
ENGLISH –
(P)Art of the Biomass is an artist and research collective initiated by Malin Lobell and Janna Holmstedt and run together with Karin Wegsjö, Sweden. Through interdisciplinary projects, participatory processes and artistic interventions, we inspire thoughts and actions and create new forms of collaborations, where multispecies relations as well as environmental care and attention can be cultivated.

Most recently, we have participated in exhibitions and seminars at Malmö Art Museum, Accelerator Art Hall, and Mossutställningar in Stockholm. In collaboration with art organisations, researchers and others, we develop workshops and exploratory labs.

Ongoing works include Four Sisters for Planthroposcene, The Sea Garden, and Gipsön – Plaster Island.
Janna Holmstedt
Karin Wegsjö
Malin Lobell, combining her skills as artist and gardener, has been working with plant-human relations for more than fifteen years, and initiated and facilitated community gardens and creative collaborations with researchers, schools and municipalities.

Janna Holmstedt, PhD, investigates listening as a situated practice, the cultivation of care and environmental attention, and composition in the expanded field of genre-disobedient art practices. She is a key member of The Posthumanities Hub, and a researcher at the National Historical Museums.

Karin Wegsjö is a filmmaker and director with long experience in both film and theatre. Her films and performances engage with existential and societal concerns and transitions, and explore questions related to freedom, AI, soil, and relationships between people and the more than human. She is currently in the post-production of a feature-length documentary.
CONTACT

Janna Holmstedt
Email: mail[at]jannaholmstedt.com
Web: www.jannaholmstedt.com

Malin Lobell
Email: info@malinlobell.se
Web: www.malinlobell.se

Karin Wegsjö
Email: karin@wegsjo.se
Web: www.wegsjo.se